Allmänna villkor

Villkor faktura 

När du väljer att betala med faktura erbjuder Rivr Technologies, org.nr.559253–8499 (nedan kallat "Rivr" eller "vi") dig möjligheten att betala ditt köp 14 dagar från fakturadatum. Rivr överlåter i många fall vårt krav på betalning till vår partner Avarda (www.avarda.se). Hos Avarda kan du betala fakturan eller överföra fakturan till en delbetalning. Fakturavillkor för Rivrs samarbete med Avarda hittar du under stycket “Fakturor som överlåts av Rivr till Avarda”

Kostnader och avgifter

För betalning med 14 dagars faktura tar vi ut en fakturaavgift om 29 kr per köp. Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift om 60 kr. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning och personuppgiftsbehandling

När du väljer att betala med faktura kan Rivr eller vår partner Avarda genomföra en kreditprövning. Om en kreditupplysning tas kommer du bli underrättad om detta samt få en kopia på kreditupplysningen skickad per post eller via Kivra. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Integritetspolicy. Integritetspolicyn hittar du här, eller på vår hemsida. Genom att använda Rivrs tjänster så bekräftar du  att du tagit del av vår integritetspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning och affärsutveckling. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut). 

Överlåtelse

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter du har enligt dessa villkor. Rivr äger rätt att överlåta, belåna eller pantsätta fordran mot kund till annan. 

Elektronisk kommunikation 

Rivr får tillhandahålla information till dig genom sms, e-post eller annat elektroniskt kommunikationsmedel.  Du kan kontakta oss via de kontaktvägar som anges på vår hemsida, www.rivr.io

 

Fakturor som överlåts av Rivr till Avarda 

Betalning

Tillsammans med Avarda erbjuder Rivr betalning med faktura, konto och delbetalning.

Faktura 

Fakturan skickas till din mail dagen efter utfört besök. Hela köpbeloppet inklusive administrationsavgift ska betalas. Vid betalning via faktura görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post och/eller digitalt i Kivra. Om betalningen inte inkommit i rätt tid, påförs en påminnelseavgift f.n. 60 kr. Om utebliven inbetalning fortskrider trots påminnelser förs din Rivr-Faktura-skuld över till ett Rivr-Konto. För fullständiga villkor se här.

Dela upp – betala i din egen takt upp till 72 mån

Dela upp betalningen över en längre tid, upp till 72 månader. Alla dina köp inom perioden samlas på ett kontobesked som skickas runt den 7e varje månad per mail. Uppvisar kontot skuld vid avisering uttages administrationsavgift, för fullständiga villkor se här. Vid betalning via Rivr-Konto görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post och /eller digitalt i Kivra. Kontohavaren ansvarar för betalning av gjorda inköp och för debiterade räntor på kontot, samt avgifter och övriga kostnader. Vid utnyttjande av krediten förbinder sig kontohavaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månadsvis. Kontohavaren äger rätt att helt eller delvis lösa krediten i förtid utan extra kostnader. 

Räntefri delbetalning
Vi erbjuder, i vissa fall, räntefri delbetalning på 6 eller 12 månader:

Delbetalning 6 månader med en uppläggningsavgift på 199 kr och aviseringsavgift på 49 kr.

Delbetalning 12 månader med en uppläggningsavgift på 449 kr och aviseringsavgift på 49 kr.

För fullständiga villkor se här.